حکاکی فلزات

یک لیزر از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟
یک لیزر از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

یک لیزر از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

در یک نگاه ساده می توان هر لیزر را متشکل از سه قسمت اصلی به شرح زیر در نظر گرفت:

۱- ماده فعال: ماده ای است که بعد از برانگیخته شدن از خود فوتون ساطع می کند و يکی از مهمترين راه های تقسيم بندی دستگاه های ليزر براين اساس است. که در مقالات بعدی یا قبل تر از آن به تفصیل سخن برده ایم

۲- کاواک: محفظه ای است که ماده فعال لیزر در آن قرار می گیرد. دو آینه در انتها و ابتدای این محفظه به صورت موازی قرار گرفته اند که روند موازی سازی و تهییج را فعال می کنند.

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید