سنبه کوبش بر جسته

اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: سنبه, نمونه کارها
جزئیات پروژه

سازو کار این نوع قالب ها تغییر شکل و ظاهر ورق به وسیله اعمال ضربات کوبشی می باشد.تغییر شکل سطح فلز بوسیله اعمال نیرو مابین صفحات قالب را کوبش میگویند. این نوع قالب ها ۲ نوع اند :

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

سنبه کوبش بر جسته:

سازو کار این نوع قالب ها تغییر شکل و ظاهر ورق به وسیله اعمال ضربات کوبشی می باشد.تغییر شکل سطح فلز بوسیله اعمال نیرو مابین صفحات قالب را کوبش میگویند. این نوع قالب ها ۲ نوع اند :

کوبش سرد (سکه زنی)

روش سرد برای ایجاد عمق کم و با دقت بالا کاربرد دارد. عموما پریفرم مورد استفاده در کوبش سرد پولک ورق می باشد.
کوبش گرم(فورجینگ یا آهنگری)

روش گرم برای تغییر شکل کلی ورق کاربرد دارد. عموما پریفرم مورد استفاده فورجینگ میلگرد میباشد. دمای مناسب جهت فورج فلز نزدیک به دمای خمیری شدن ماده و برای آلیاژهای آهنی مابین ۱۰۰۰-۸۵۰ درجه سانتیگراد میباشد. در نتیجه کوبش در قالب قسمتی از مواد بصورت قی یا فلش از کناره ها بیرون زده که پس از تکمیل مراحل توسط قالب برش بصورت گرم جدا میشوند.

کلیدواژه خود را وارد کنید