حکاکی CNC

حکاکی CNC حکاکی CNC حکاکی CNC حکاکی CNC حکاکی CNC

حکاکی CNC

حکاکی CNC :

حکاکی به معنای ایجاد نقوش و برجستگی بر روی انواع سطوح، براساس طرحی از پیش تعیین ‏شده است. حکاکی در گذشته با ابزار های ساده و دستی مثل مته، مغار و غیره صورت می گرفت ‏و امروزه در حوزه صنعت در دستگاههای اتوماتیک و لیزری انجام می شود.‏

روش کار بسیار ساده و سریع می باشد. به این صورت که درخواست مشتری به صورت فایل اتوکدی دریافت و پس از انجام عملیات نقشه کشی و تبدیل به فایل قابل خوانش دستگاه لیزر، فایل به دستگاه منتقل شده و عملیات طبق نقشه اجرا می شود. حکاکی شامل ایجاد نقش و نگار، حک شماره و اعداد بر روی ورق های فلزی و همچنین حک اسم و جمله و نوشته های فارسی و لاتین، سوارخکاری و…  می باشد. در حکاکی با لیزر با توجه به نوع و اندازه دستگاه لیزر سی ان سی cnc،  ضخامت و ابعاد تعیین می گردد. در خدمات حکاکی فلزات مهدی با توجه به داشتن دستگاه سی ان سی آلمانی محدودیتی در نوع و ضخامت و ابعاد وجود ندارد.

کلیدواژه خود را وارد کنید